Author Archives: Con Zaat

De stad moet gezonder worden, maar hoe krijg je dat voor elkaar. Zeker in de huidige tijden, waarin elke investering in de openbare ruimte op een weegschaal wordt gelegd is het moeilijk om de stad een gezondheidsmachine te maken.

Daartoe is TEEB-stad opgezet. TEEB is de afkorting van The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Dit is een internationale studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, geïnitieerd door de Verenigde Naties. Ook Nederland doet hieraan mee met het landelijke programma TEEB NL. Voor dit landelijke programma is een aantal studies uitgevoerd, waaronder TEEB-stad.

TEEB-stad is een instrument om inzichtelijk te maken wat toegevoegde waarde is van groene en blauwe ingrepen in de gebouwde omgeving en het brengt gelijktijdige de baathouders -belanghebbenden- in beeld. Het bijzondere van de TEEB-stad tool is dat het allemaal in vergelijkbare eenheden, nl geld word omgezet.  Met de berekeningen uit de TEEB-stad tool kunt geeft inzicht in de waarde van groen en water in de stad, Inziht dat kan gebruikt worden om keuzes te maken of gesprekken te voeren.

Op basis van wetenschappelijke studies is het relatie vastgelegd tussen een investering en de maatschappelijke baten. Met een simpele rekensom kan dan worden herleid wat het resultaat is van een extra boom, rietveld of groen dak is.

De TEEB-stad tool is eenvoudig in gebruik en toegankelijk, via www.teebstad.nl kan eenvoudig -online- de berekening worden gemaakt. Door te werken in scenario's kan er makkelijk een overzicht van gevolgen worden vergeleken.

Het heeft ook zijn negatieve kanten, dat heeft met name te maken met het feit dat het nog in ontwikkeling is. De hoeveelheid in te geven maatregelen is beperkt, oorzaak ligt natuurlijk in het feit dat er wel een wetenschappelijke onderbouwing voor een harde rekensom nodig is, en deze onderbouwing ontbreek nog voor vele thema's.  Ook is het een hulpmiddel, een calculator van maatschappelijke baten en geen oplossing of doel op zich.

Maar belangrijker zijn de pluspunten, waarvan er één misschien wel de belangrijkste is, de tool verzamelt baathouders en geeft die een rol. Daarmee kan een gesprek over een ingreep of initiatief worden gevoerd. TEEBstad heeft mijns inziens een toekomst en moet in de gereedschapskist van de stedenbouwkundige terechtkomen. Mijn interesse heeft het en ik zal dan ook dit voorjaar bij meerdere regiobijeenkomsten zijn.

Het internet is een prachtige schatkist met elk moment weer nieuwe inzichten, gebeurtenissen en  sociale activiteiten die de wereld groots en klein maken. Deze week hebben we weer voldoende nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en stedenbouw.

Om maar bij met het zware werk te beginnen , ook dit jaar is er weer een congres over stadslandbouw, met aandacht voor de rol van stadslandbouw in het proces van stedenbouw. ...continue reading

De stad veranderd ons in nietsontziende beesten, in monsters die zonder rond te kijken zich door de menigte heen werken. "Out of my way!" "Take trash!" "Costumah!" "Tip me!" "OK pig!" "Downtown!" "Uptown!" "Midtown!" "RUN", korte kreetachtige taal is het einde van communicatie door deze stedleing

Everyone is an Animal

Dat er toch een moment van rust en schoonheid bestaat bewijst deze briljante reclame voor thee. Met een directheid en veelheid aan details is het een genot te kijken -en luisteren- naar New York, stad van roodwollige Muppets, een varken en een kikker.

 

 

Ons welzijn is sterk verbonden met ons leefmilieu. De groene natuur heeft een direct effect op onze gezondheid, zowel fysiek als geestelijk, en onze ontwikkeling. De onderstaande 86 seconden geven heel snel inzicht in de effecten.

Project Wild Thing is een documentaire  gericht op het terugvinden van de natuurmens in onszelf en onze kinderen.

 

 

Hoge Hexel is een dorpskern in Twente; een kleine kern van geconcentreerde bebouwing op de flank van een stuwwal. Omdat er sprake is van bedrijfsverplaatsing aan de rand van deze kern is een ruimtelijke visie opgesteld over de toekomst van Hoge Hexel.

analyse van structuren van Hoge Hexel
analyse van structuren van Hoge Hexel

De structuur van de kern is in beeld gebracht op basis van de lagen van historie, landschap en ondergrond. De ligging op de helling van de stuwwal en de analyse van de structuur vormt het  uitgangspunt voor het ontwerp. Door het reliëf in beeld te brengen in de vorm van een boomsingel en een waterloop wordt de hooggelegen es verbonden met het laagliggende beekdal. Op de locatie die vrijkomt door het vervallen van milieucontouren kan nieuwe woningbouw ontwikkeld worden in de nieuwe interpretatie van het agrarisch erf.

ontwerpschets
ontwerpschets
vogelvlucht
vogelvlucht

 

 

 

 

 

 

Een vrijliggend erf, bestaande uit diverse woningen komt in het open landschap ter zijde van het dorp te liggen, uitkijkend over het beekdal. Als laatste wordt een monumentale schuur, met kenmerkend vlechtwerk van stro als gevelbekleding, onderdeel van een horeca-gelegenheid aan de rand van de kern.

vogelvlucht Hoge Hexel
vogelvlucht Hoge Hexel

Het plan is opgesteld in opdracht van de diverse grondeigenaren en gebruikt om de financiele en politieke haalbaarheid van de bedrijfsverplaatsingen te onderzoeken. Hoewel alle partijen positief tegenover de in beeld gebrachte toekomstvisie staan is er -met name door de slechte economische tijd- geen vervolg aan de ontwikkeling gegeven.

Opdrachtgevers:    Diverse particuliere grondeigenaren
locatie:                   Hoge Hexel (gemeente Wierden)
datum:                   2011

Het RIVM verricht dit jaar onderzoek naar de positieve effecten die groen kan hebben op gezondheid van mensen. Verder zal het in 2014 een bijdrage leveren aan de realisatie van 70 gezonde schoolpleinen en aan een aanpak gezonde kinderopvang. Deze acties maakt Annemiek van Bolhuis, directeur Volksgezondheid en Zorg van het RIVM, vandaag bekend bij de start van het programma Alles is Gezondheid.

Pocketpark in Kopenhagen
Pocketpark in Kopenhagen

De Super Bowl is het belangrijkste sportevenement van de VS. En omdat de Super Bowl voor het eerst in New York plaatsvindt zullen de New Yorkers dat weten ook. Grote delen van Broadway zijn veranderd in een Football-pretpark.

De Superbowl-highstreet wordt gedomineerd door megagrote reclames rondom de wedstrijd van de Denver Broncos en de Seattle Seahawks. Centraal staat een 20 meter hoge glijbaan waar je ter betaling vanaf mag glijden. Super Bowl GO

VERVOLG

Nog een stapje verder is dit idee voor de Olympische Winterspelen in New York. ...continue reading