Masterplan

Laat ik deze bijdrage starten met mijn felicitaties aan de spelers, de staf, het bestuur en de supporters van Go Ahead Eagles. Met goed spel en klinkende overwinningen is het seizoen 2012/13 beeindigd met de promotie van Go Ahead naar de Eredivisie. Voor het eerst sinds 17 jaar speelt de club weer op het hoogste podium, en ook komend seizoen zal ik erbij zijn.

stadion GAE

Eind 2012 heb ik, in opdracht van Go Ahead Eagles, het Masterplan samengesteld ...continue reading

Je hebt ambities als bedrijf in verhuur en transport, je groeit uit het boerderij waar je bent gestart en je wilt nieuwe bedrijfsruimte realiseren. Dan krijg je de vraag van de gemeente naar wat je allemaal wilt, niet alleen nu maar vooral ook daarna. En gelijktijdig geeft de gemeente aan dat je ook nog op een opvallende locatie zit, die aanleiding geeft tot een hoog ambitieniveau.zicht turfkade

...continue reading

1 Comment

Opdrachtgever: Go Ahead Eagles / StadionWonen
Locatie: Deventer
datum: april - oktober 2012

In opdracht van StadionWonen en de Go Ahead Eagles heeft CZT Ruimtelijk Advies het Stedenbouwkundig plan voor de stapsgewijze vernieuwing van het voetbalstadion De Adelaarshorst getekend. De opgave ging uit van vervanging van de Lea Halle Tribune door een nieuwe tribune en een woongebouw. Ook moest er een oplossing voor vergroting van de sponsoraccomodatie worden gevonden.

24feb2012 V02Er is een plan ontworpen wat uitgaat van een nieuw profiel van de Vetkampstraat wat de confrontatie groot <> klein recht doet, hierin is ook een inrichting van deze straat meeontworpen. Met betrekking tot de ingang van het stadion is een privé-ruimte bij het stadion verworden tot een 24feb2012 V03openbaar plein met uitstraling naar de buurt en met engelse sfeer op wedstrijddagen. Het geheel is gevat in een stedenbouwkundig ontwerp, fasering en beeldkwaliteitscriteria.
In het vervolg van de opdracht is door CZT Voorzijde masterplanruimtelijk advies het gehele masterplan samengesteld, dit masterplan bestaat uit een logische aaneenschakeling van de ambitie van de club, de problemen en kansen, vertaald in ruimtelijke opgaven en oplossingen, maar ook organisatorische aanpak, aandacht voor milieu en natuurlijk voor verkeer en parkeren. Het masterplan is goedgekeurd door het college van B&W van Deventer en zonder zienswijzen vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke en organisatorische contouren van de herontwikkeling van het stadion van Go Ahead Eagles geregeld.