De Gezonde Stad

De stad moet gezonder worden, maar hoe krijg je dat voor elkaar. Zeker in de huidige tijden, waarin elke investering in de openbare ruimte op een weegschaal wordt gelegd is het moeilijk om de stad een gezondheidsmachine te maken.

Daartoe is TEEB-stad opgezet. TEEB is de afkorting van The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Dit is een internationale studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, geïnitieerd door de Verenigde Naties. Ook Nederland doet hieraan mee met het landelijke programma TEEB NL. Voor dit landelijke programma is een aantal studies uitgevoerd, waaronder TEEB-stad.

TEEB-stad is een instrument om inzichtelijk te maken wat toegevoegde waarde is van groene en blauwe ingrepen in de gebouwde omgeving en het brengt gelijktijdige de baathouders -belanghebbenden- in beeld. Het bijzondere van de TEEB-stad tool is dat het allemaal in vergelijkbare eenheden, nl geld word omgezet.  Met de berekeningen uit de TEEB-stad tool kunt geeft inzicht in de waarde van groen en water in de stad, Inziht dat kan gebruikt worden om keuzes te maken of gesprekken te voeren.

Op basis van wetenschappelijke studies is het relatie vastgelegd tussen een investering en de maatschappelijke baten. Met een simpele rekensom kan dan worden herleid wat het resultaat is van een extra boom, rietveld of groen dak is.

De TEEB-stad tool is eenvoudig in gebruik en toegankelijk, via www.teebstad.nl kan eenvoudig -online- de berekening worden gemaakt. Door te werken in scenario's kan er makkelijk een overzicht van gevolgen worden vergeleken.

Het heeft ook zijn negatieve kanten, dat heeft met name te maken met het feit dat het nog in ontwikkeling is. De hoeveelheid in te geven maatregelen is beperkt, oorzaak ligt natuurlijk in het feit dat er wel een wetenschappelijke onderbouwing voor een harde rekensom nodig is, en deze onderbouwing ontbreek nog voor vele thema's.  Ook is het een hulpmiddel, een calculator van maatschappelijke baten en geen oplossing of doel op zich.

Maar belangrijker zijn de pluspunten, waarvan er één misschien wel de belangrijkste is, de tool verzamelt baathouders en geeft die een rol. Daarmee kan een gesprek over een ingreep of initiatief worden gevoerd. TEEBstad heeft mijns inziens een toekomst en moet in de gereedschapskist van de stedenbouwkundige terechtkomen. Mijn interesse heeft het en ik zal dan ook dit voorjaar bij meerdere regiobijeenkomsten zijn.

Het internet is een prachtige schatkist met elk moment weer nieuwe inzichten, gebeurtenissen en  sociale activiteiten die de wereld groots en klein maken. Deze week hebben we weer voldoende nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en stedenbouw.

Om maar bij met het zware werk te beginnen , ook dit jaar is er weer een congres over stadslandbouw, met aandacht voor de rol van stadslandbouw in het proces van stedenbouw. ...continue reading

Ons welzijn is sterk verbonden met ons leefmilieu. De groene natuur heeft een direct effect op onze gezondheid, zowel fysiek als geestelijk, en onze ontwikkeling. De onderstaande 86 seconden geven heel snel inzicht in de effecten.

Project Wild Thing is een documentaire  gericht op het terugvinden van de natuurmens in onszelf en onze kinderen.

 

 

Het RIVM verricht dit jaar onderzoek naar de positieve effecten die groen kan hebben op gezondheid van mensen. Verder zal het in 2014 een bijdrage leveren aan de realisatie van 70 gezonde schoolpleinen en aan een aanpak gezonde kinderopvang. Deze acties maakt Annemiek van Bolhuis, directeur Volksgezondheid en Zorg van het RIVM, vandaag bekend bij de start van het programma Alles is Gezondheid.

Pocketpark in Kopenhagen
Pocketpark in Kopenhagen

Open Streets is niets anders dan een initiatief om gedurende één dag de straten af te sluiten voor autoverkeer om ruimte te scheppen voor fietsen, wandelaars, sportieve activiteiten en straatfeesten. De Open Street Movement in de Verenigde staten heeft zijn roots in de Ciclovia in Bogota. In deze stad wordt elek zondag en feestdag zo’n 100 km of stadsstraten afgesloten voor auto’s en beschikbaar gemaakt voor al het publiek. Deze Ciclovista geeft de mensen de ruimte om elkaar te ontmoeten, samen te bewegen en zich de stad toe te eigenen.

Cyclovista in Bogota
Cyclovista in Bogota

...continue reading

Kopenhagen voorziet klimaatproblemen en is nu reeds aan het plannen en ontwikkelen voor een klimaatbestendige stad de periode tot 2100! Belangrijkste bedreigingen zijn de toenemende neerslag, de stijging van de zeespiegel en superstormen die vaker zullen voorkomen.

impressie van de toekomstige inrichting van Bryggervangen, een klimaatbestendige hoofdstraat in Kopenhagen
impressie van de klimaatbestendige inrichting van Bryggervangen, een hoofdstraat in Kopenhagen

De centrale keuze die steden moeten maken in hun weerstand tegen de klimaatverandering te verhogen is een keuze tussen de grijze of de groene optie. ...continue reading

2 Comments

Iedereen gaat weleens op zo’n mooie zondagmiddag wandelen in het bos, genieten van de bomen en de natuur. En altijd komen we we terug met een rustige geest, met nieuwe energie en met creatieve gedachten. Dat doet zo’n moment van natuur met je, dat doen de bomen, ongeacht welk jaargetijde het ook is. In de lente is er het jonge groen, in de zomer van de koelte van het bos, de herfst geeft dat mooie kleurenpalet en ’s-winters staan er prachtige structuren.

stadspark

Eigenlijk zou deze groene kwaliteit onderdeel moeten zijn van je dagelijkse leefomgeving. Bomen zouden direct om je huis moeten staan, zodat je altijd kan genieten van de vele voordelen die bomen met zich meebrengen. ...continue reading

Ik wens iedereen een gezond, kansrijk, uitdagend en vooral gelukkig 2014.

.

Een nieuw jaar, 2014, is even een moment voor terug en vooruitblikken.

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar moet ik toegeven dat het financieel niet het beste jaar is geweest. Maar hierdoor is er wel de ruimte ontstaan voor een bezinning en heroriëntatie op mijn vakgebied. In het komende jaar zal dit zeker nieuwe mogelijkheden geven.

Belangrijk is de start van mijn onderzoek naar de Gezonde Stad, één thema wat altijd leidraad is geweest voor nieuwe stedelijke visies, maar wat ook in onze huidige tijd belangrijker wordt. De gezonde stad focust zich op onderzoek, advies en ontwerp van stedelijke structuren die mensen fysiek uitdagen, die gezondheid ondersteunen en die duurzaam en verbindend zijn. In 2014 zal dit zeker belangrijk onderdeel zijn van mijn werk, zowel onderzoekend, adviserend als ontwerpend.

In het verlengde van de Gezonde Stedenbouw liggen nieuwe vormen van participatie, de verbinding van uitnodigingsplanologie, initiatieven vanuit de maatschappij en bottom-up ontwikkelen leidt tot een nieuwe visie op participatie. Een nieuw model voor het tot stand komen van ruimtelijke burgerinitiatieven zal komend voorjaar het licht zien in de samenwerkingsorganisatie AtelierPLEK.

Kortom, na een mooi maar moeizaam 2013, een jaar van denken, vormen en schrijven, wordt 2014 een jaar van mooie plannen en activiteiten. Ik hoop dat voor iedereen het komend jaar ook nieuwe kansen, mogelijkheden geeft bij goede gezondheid en voorspoed.

Con