Pop-up Cities

Overal ter wereld worden om diverse redenen in korte tijd steden gebouwd die ook snel weer verlaten worden. Deze zogenaamde Pop-up Cities zijn bijzonder omdat ze ons iets leren over de vertaling van doel (tijdelijke huisvesting) in structuur. In een aantal artikelen zijn in dit blog verschillende pop-upcities vergeleken, te weten, de festivalstad Burning Man in de VS, het tentenkamp van de islamitische pelgrims nabij Mekka, de badplaats van de Hindoes tijdens de Kumbh Mela en de vluchtelingenstad Zaatari. ...continue reading

Waar laat je miljoenen ontheemden, honderdduizenden mensen  op de vlucht  voor geweld of rampen? Waar laat je zoveel mensen die op hetzelfde moment hun huis en haard hebben (moeten) verlaten op zoek naar veiligheid? Als er geld en aandacht is bouwen we voor deze vluchtelingen een kampement wat door zijn grootte, bevolkingsaantal en voorzieningenniveau al snel een kleine stad is. Een letterlijk Pop-up city.

De groei van vluchtelingenkamp Zaatari tussen januari 2012 en juli 2013


...continue reading

Kumbh Mela in volle gang

Waar de islamieten zich richten op Mekka hebben de hindoes het Kumbh Mela-festival of Kruikenfeest. Dit is het grootste religieuze feest in het hindoeïsme. Tijdens het feest trekken miljoenen Hindoes naar één van de heilige rivieren waarin zij vervolgens baden om hun zonden af te wassen. ...continue reading

Stedenbouw is vaak gericht op de eeuwigheid van de gebouwde omgeving, toch zijn er vele situaties die vragen om een tijdelijke stad. Naast recreatieve tijdelijke steden zijn religieuze doelen als eeuwenlang aanleiding voor tijdelijke stedenbouw.

Tenten bij Mina voor het driedaags verblijf gedurende de Hadj

Elk jaar trekken miljoenen islamitische pelgrims ...continue reading

opdrachtgever: Go Ahead Eagles, Cambio & Stadswerkplaats Deventer
Locatie: Voorstad Oost - Deventer
Datum: september 2012

In een tweetal rondes is een voorstel ontstaan en uitgewerkt voor de tijdelijke invulling (ca 5 jaar) voor een tweetal terreinen in Voorstad - Oost in Deventer. ...continue reading