Placemaking

Artikelen over Placemaking, een ontwerpopvatting gericht op het smeden van coalities van share- en stakeholders die gezamelijk de stedelijke ruimte nieuwe betekenis, binding en inrichting geven.

Ik wens iedereen een gezond, kansrijk, uitdagend en vooral gelukkig 2014.

.

Een nieuw jaar, 2014, is even een moment voor terug en vooruitblikken.

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar moet ik toegeven dat het financieel niet het beste jaar is geweest. Maar hierdoor is er wel de ruimte ontstaan voor een bezinning en heroriëntatie op mijn vakgebied. In het komende jaar zal dit zeker nieuwe mogelijkheden geven.

Belangrijk is de start van mijn onderzoek naar de Gezonde Stad, één thema wat altijd leidraad is geweest voor nieuwe stedelijke visies, maar wat ook in onze huidige tijd belangrijker wordt. De gezonde stad focust zich op onderzoek, advies en ontwerp van stedelijke structuren die mensen fysiek uitdagen, die gezondheid ondersteunen en die duurzaam en verbindend zijn. In 2014 zal dit zeker belangrijk onderdeel zijn van mijn werk, zowel onderzoekend, adviserend als ontwerpend.

In het verlengde van de Gezonde Stedenbouw liggen nieuwe vormen van participatie, de verbinding van uitnodigingsplanologie, initiatieven vanuit de maatschappij en bottom-up ontwikkelen leidt tot een nieuwe visie op participatie. Een nieuw model voor het tot stand komen van ruimtelijke burgerinitiatieven zal komend voorjaar het licht zien in de samenwerkingsorganisatie AtelierPLEK.

Kortom, na een mooi maar moeizaam 2013, een jaar van denken, vormen en schrijven, wordt 2014 een jaar van mooie plannen en activiteiten. Ik hoop dat voor iedereen het komend jaar ook nieuwe kansen, mogelijkheden geeft bij goede gezondheid en voorspoed.

Con

Toekomstvisie voor de sociaal maatschappelijke voorzieningen door actieve participatie

Enkele jaren geleden is er door ons een studie verricht naar de ruimtelijke en programmatische invulling van de sociaal maatschappelijke voorzieningen in de wijk het Oude Westen in Rotterdam. Toentertijd waren we ons er niet van bewust maar achteraf bezien was het een placemaking-project zoals dat hoort. De opgave was gericht op de verschillende gebouwen en ruimten voor wijk en gelijktijdig was het de opgave bestaande en nieuwe organisaties te betrekken bij een nieuwe inrichting en gebruik ervan. Deze opgave is onderzocht en van advies voorzien door Hugo Greeven van Greeven & Van der Ven Advies en Con Zaat in opdracht van de Centrumraad van Rotterdam. ...continue reading

Placemaking is een nieuwe urban trend uit de VS die eigenlijk zo nieuw niet is. Deze manier van denken, organiseren en vooral (laten) gebruiken van stedelijke ruimte heeft zijn wortels in de lange historie van de stedelijke ontwikkeling. De aandacht voor de stedelijke ruimte is van alle tijden (denk aan Camillo Sitte, Christopher Alexander, Kevin Lynch en Jane Jacobs. Belangrijk bij het begrijpen van de stedelijke ruimte is de Amerikaanse stadsdenker William H. Whyte geweest.

Whyte 01Whyte 02

 

 

 

 

 

...continue reading