Participatie

Artikelen over Participatie, onderdeel van een gezonde stad waarin mensen de verantwoording nemen over hun woonomgeving en daardoor meer binding met de stad en met elkaar krijgen

De stad moet gezonder worden, maar hoe krijg je dat voor elkaar. Zeker in de huidige tijden, waarin elke investering in de openbare ruimte op een weegschaal wordt gelegd is het moeilijk om de stad een gezondheidsmachine te maken.

Daartoe is TEEB-stad opgezet. TEEB is de afkorting van The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Dit is een internationale studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, geïnitieerd door de Verenigde Naties. Ook Nederland doet hieraan mee met het landelijke programma TEEB NL. Voor dit landelijke programma is een aantal studies uitgevoerd, waaronder TEEB-stad.

TEEB-stad is een instrument om inzichtelijk te maken wat toegevoegde waarde is van groene en blauwe ingrepen in de gebouwde omgeving en het brengt gelijktijdige de baathouders -belanghebbenden- in beeld. Het bijzondere van de TEEB-stad tool is dat het allemaal in vergelijkbare eenheden, nl geld word omgezet.  Met de berekeningen uit de TEEB-stad tool kunt geeft inzicht in de waarde van groen en water in de stad, Inziht dat kan gebruikt worden om keuzes te maken of gesprekken te voeren.

Op basis van wetenschappelijke studies is het relatie vastgelegd tussen een investering en de maatschappelijke baten. Met een simpele rekensom kan dan worden herleid wat het resultaat is van een extra boom, rietveld of groen dak is.

De TEEB-stad tool is eenvoudig in gebruik en toegankelijk, via www.teebstad.nl kan eenvoudig -online- de berekening worden gemaakt. Door te werken in scenario's kan er makkelijk een overzicht van gevolgen worden vergeleken.

Het heeft ook zijn negatieve kanten, dat heeft met name te maken met het feit dat het nog in ontwikkeling is. De hoeveelheid in te geven maatregelen is beperkt, oorzaak ligt natuurlijk in het feit dat er wel een wetenschappelijke onderbouwing voor een harde rekensom nodig is, en deze onderbouwing ontbreek nog voor vele thema's.  Ook is het een hulpmiddel, een calculator van maatschappelijke baten en geen oplossing of doel op zich.

Maar belangrijker zijn de pluspunten, waarvan er één misschien wel de belangrijkste is, de tool verzamelt baathouders en geeft die een rol. Daarmee kan een gesprek over een ingreep of initiatief worden gevoerd. TEEBstad heeft mijns inziens een toekomst en moet in de gereedschapskist van de stedenbouwkundige terechtkomen. Mijn interesse heeft het en ik zal dan ook dit voorjaar bij meerdere regiobijeenkomsten zijn.

Meer dan 100.000 dollar heeft de crowdfundingcampagne het het nieuwste sociaal kunstproject Favela Painting van het Nederlandse duo Haas&Hahn (Jeroen Koolhaas en Dre Urhahn) opgeleverd. Begin 2014 zal dan ook gestart worden met een nieuw project in Complexa de Penha, een favela in Rio de Janeiro.

Praca Cantao - Santa Marta (2010)
Praca Cantao - Santa Marta (2010)

...continue reading

Smarticipatie, de naam zegt het al, participatie maar dan met smart-technologie. Internet, smartfoons, tablets iedereen heeft ze en het maakt de wereld zo veel kleiner en maakt slimme contacten mogelijk. Als je deze technische middelen inzet in het contact tussen overheid en burgers kan participatie een heel nieuwe inhoud krijgen: Smarticipatie. ...continue reading