Advisering

Toekomstvisie voor de sociaal maatschappelijke voorzieningen door actieve participatie

Enkele jaren geleden is er door ons een studie verricht naar de ruimtelijke en programmatische invulling van de sociaal maatschappelijke voorzieningen in de wijk het Oude Westen in Rotterdam. Toentertijd waren we ons er niet van bewust maar achteraf bezien was het een placemaking-project zoals dat hoort. De opgave was gericht op de verschillende gebouwen en ruimten voor wijk en gelijktijdig was het de opgave bestaande en nieuwe organisaties te betrekken bij een nieuwe inrichting en gebruik ervan. Deze opgave is onderzocht en van advies voorzien door Hugo Greeven van Greeven & Van der Ven Advies en Con Zaat in opdracht van de Centrumraad van Rotterdam. ...continue reading