Planvormen

Het Planbureau voor de Leefomgeving formuleert uitnodigingsplanologie als volgt:

“Daar waar toelatingsplanologie uitgaat van een overheid die (publiekrechtelijke) kaders stelt, en ontwikkelingsplanologie van een overheid die samen met anderen actief ontwikkelt, bevindt uitnodigingsplanologie zich hier ergens tussen. De overheid stelt de kaders én spant zich in om private en particuliere partijen uit te nodigen en te ‘verleiden’ om te investeren in het gebied”

De ruimtelijke ontwikkeling in Nederland verschiet opnieuw van kleur. ...continue reading

Structuurplannen of structuurvisies zijn planvormen die de toekomstige hoofdlijnen van ene gebied, stad of wijk beschrijven. Uitgangspunt hiervan is vaak een analyse van de stedelijke structuur en het doorwerken daarvan in een ontwerp. Echter de stedelijke groei is met de vastgoedcrisis met een klap tot stilstand gekomen en de functie van de structuurvisie als contour voor de toekomst heeft geen doel meer.

Toch kan een structuurvisie een belangrijk doel dienen, niet het bepalen van de blauwdruk voor de toekomst maar juist ingezet als reservering voor de toekomst. Dat vraag echter een heel andere benaderingswijze. Bepaald moet worden welke onbekende toekomstkansen geen strobreed in de weg moeten worden gelegd en gereserveerd moeten worden. Dit vraagt eigenlijk om een multiaanpak voor het plan. De verschillende gebieden vragen een verschillende aanpak.

In plaats van een algemene aanpak op basis van een goede ruimtelijke ordening of juist het volgen van geld en voor de hand liggende kansen is een aanpak gebaseerd op een mix van  kansen voor duurzame ontwikkeling, kansen voor energie, snelle en langzame structuren en narratieve verhalen een heel ander beeld gaat geven voor de toekomst.