Stedenbouwkundige uitgangspunten

Je hebt ambities als bedrijf in verhuur en transport, je groeit uit het boerderij waar je bent gestart en je wilt nieuwe bedrijfsruimte realiseren. Dan krijg je de vraag van de gemeente naar wat je allemaal wilt, niet alleen nu maar vooral ook daarna. En gelijktijdig geeft de gemeente aan dat je ook nog op een opvallende locatie zit, die aanleiding geeft tot een hoog ambitieniveau.zicht turfkade

...continue reading

Opdrachtgever: particulier
locatie: Gemeente IJsselstein
datum: Augustus 2011

Als onderbouwing voor de bouw van een nieuwe woon-'s-heerendijkboerderij is door CZT Ruimtelijk Advies een verkenning naar de locatiemogelijkheden van het kavel uitgevoerd. In de eerste stappen, de historische analyse bleek dat deze locatie niet voor het eerst bebouwd werd, in de 17de eeuw lag hier een buitenplaats, tijdelijk nog het logeeradres van de Hernhutters (een evangelische stroming).

Ook uit de landschappelilandschapschemajke analyse ...continue reading

Opdrachtgever: Steen Vastgoed, Amsterdam
locatie: Almelo
datum: juli 2012

inrichting juli12Als invulling van een particulier initiatief van een projectontwikkelaar is door mij een verkenning. Deze verkenning heeft tot doel de mogelijkheden en vormgeving van een supermarkt op de locatie aan de Nieuwstraat te Almelo in beeld te brengen. De specifieke stedenbouwkundige aspecten van de locatie én van het programma van een supermarkt, zoals parkeren en bevoorrading, zijn onderzocht en in een massastudie gevat.

 

Op basis van dit ontwerp heeft de gemeentelijke toetsing plaatsgevonden.

perspectief voor01