Achtergrond

artikelen die diverse achtergrondinformatie bieden over steden en de kansen en problemen in de gebouwde omgeving.

Ik wens iedereen een gezond, kansrijk, uitdagend en vooral gelukkig 2014.

.

Een nieuw jaar, 2014, is even een moment voor terug en vooruitblikken.

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar moet ik toegeven dat het financieel niet het beste jaar is geweest. Maar hierdoor is er wel de ruimte ontstaan voor een bezinning en heroriëntatie op mijn vakgebied. In het komende jaar zal dit zeker nieuwe mogelijkheden geven.

Belangrijk is de start van mijn onderzoek naar de Gezonde Stad, één thema wat altijd leidraad is geweest voor nieuwe stedelijke visies, maar wat ook in onze huidige tijd belangrijker wordt. De gezonde stad focust zich op onderzoek, advies en ontwerp van stedelijke structuren die mensen fysiek uitdagen, die gezondheid ondersteunen en die duurzaam en verbindend zijn. In 2014 zal dit zeker belangrijk onderdeel zijn van mijn werk, zowel onderzoekend, adviserend als ontwerpend.

In het verlengde van de Gezonde Stedenbouw liggen nieuwe vormen van participatie, de verbinding van uitnodigingsplanologie, initiatieven vanuit de maatschappij en bottom-up ontwikkelen leidt tot een nieuwe visie op participatie. Een nieuw model voor het tot stand komen van ruimtelijke burgerinitiatieven zal komend voorjaar het licht zien in de samenwerkingsorganisatie AtelierPLEK.

Kortom, na een mooi maar moeizaam 2013, een jaar van denken, vormen en schrijven, wordt 2014 een jaar van mooie plannen en activiteiten. Ik hoop dat voor iedereen het komend jaar ook nieuwe kansen, mogelijkheden geeft bij goede gezondheid en voorspoed.

Con

Kaarten zijn het, maar ook verhalen of zelfs foto’s, dit zijn allemaal reducties van de werkelijkheid. Elke analyse, hoe breed ook, is niets anders dan een interpretatie, een persoonlijke reductie van de realistische wereld. Juist daarom geven kaarten zo’n duidelijk beeld, omdat alles wat niet van belang is weggelaten wordt, en slechts de essentie wordt gevisualiseerd.

Nieuw Weerdinge
Nieuw Weerdinge

...continue reading

Ofwel we willen informatie en wel op een inzichtelijke wijze. En dat is beschikbaar. Een slimmerik heeft de demografische CBS gegevens verbonden met de geografische postcodes. Een fijnmazige kaart is zo ontstaan waar tot op straatniveau ingezoomd kan worden en waar keuzes gemaakt kunnen worden over welke informatie zichtbaar is. Hieronder een kleine glimp, klik hier voor een beter venster. ...continue reading

Social media zijn het, brengen mensen en ideeën bij elkaar. Dus iedereen bookt face, googled+ of tweet zijn 140letterige gedachten rond. Ieder onderzoekt de carrières van anderen op LinkedIn.

Tuurlijk ben ik ook te vinden op deze media. Leuk voor je contacten en vooral een prettig tijdverdrijf. Maar er is één uitzondering, één social site die mij echt inspireert: Pinterest

Pinterest is een site waarin beelden kunnen worden verzamelt, georganiseerd op thema en deelt. Pinterest maakt het mogelijk de inbreng van anderen te volgen en ook deze beelden weer te delen. Hierdoor ontstaat een wereldwijde foto-verzameling die overal wel afbeeldingen van kent. Natuurlijk is er ook een slimme zoekfunctie.

Pinterest maakt het voor mij mogelijk inspirerende beelden te verzamelen, te gebruiken en te delen. bijvoorbeeld in het thema Urban Inspirations probeer ik de stad zoals ik hem op mijn netvlies heb vast te houden.

pinterestknip

 

De documentaire "The End of Suburbia" uit 2004 geeft een beeld over verleden, heden en toekomst van de Amerikaanse suburbs. Vanuit de geschiedenis van de suburbs, met een voorbeeld als Llewellyn Riverside Park en Levittown wordt duidelijk gemaakt hoe de suburb zich ontwikkeld. Na de eerste ontwikkelingen ontstaat de railway of streetcar suburb; groene buurten geconcentreerd rondom haltes van collectief vervoer.

...continue reading

De Duitse fotograaf Michael Wolf is gefascineerd door de grote steden in Azië. Als fotograaf probeert hij de anonimiteit en zelfkant van de stad vast te leggen.

zie ook zijn website

Recent is er het hardcover fotoboek "Architecture of Density" uitgekomen van Michael Wolf, hierin wordt de fascinatie als volgt beschreven:

Stunning and sobering, the photographs of high-rise apartment buildings in Hong Kong by German photographer Michael Wolf reveal his personal fascination with life in mega-cities. Having lived there for several years, Wolf began to document Hong Kongs extreme development and complex urban dynamics, and how these factors play into the relationships between public and private space, anonymity and individuality, in one of the most densely populated cities on the planet. His close-up view takes the repetitive facades and colourful palettes out of their architectural context, instead offering urban patterns.