ruimtelijke verkenning

Hoge Hexel is een dorpskern in Twente; een kleine kern van geconcentreerde bebouwing op de flank van een stuwwal. Omdat er sprake is van bedrijfsverplaatsing aan de rand van deze kern is een ruimtelijke visie opgesteld over de toekomst van Hoge Hexel.

analyse van structuren van Hoge Hexel
analyse van structuren van Hoge Hexel

De structuur van de kern is in beeld gebracht op basis van de lagen van historie, landschap en ondergrond. De ligging op de helling van de stuwwal en de analyse van de structuur vormt het  uitgangspunt voor het ontwerp. Door het reliëf in beeld te brengen in de vorm van een boomsingel en een waterloop wordt de hooggelegen es verbonden met het laagliggende beekdal. Op de locatie die vrijkomt door het vervallen van milieucontouren kan nieuwe woningbouw ontwikkeld worden in de nieuwe interpretatie van het agrarisch erf.

ontwerpschets
ontwerpschets
vogelvlucht
vogelvlucht

 

 

 

 

 

 

Een vrijliggend erf, bestaande uit diverse woningen komt in het open landschap ter zijde van het dorp te liggen, uitkijkend over het beekdal. Als laatste wordt een monumentale schuur, met kenmerkend vlechtwerk van stro als gevelbekleding, onderdeel van een horeca-gelegenheid aan de rand van de kern.

vogelvlucht Hoge Hexel
vogelvlucht Hoge Hexel

Het plan is opgesteld in opdracht van de diverse grondeigenaren en gebruikt om de financiele en politieke haalbaarheid van de bedrijfsverplaatsingen te onderzoeken. Hoewel alle partijen positief tegenover de in beeld gebrachte toekomstvisie staan is er -met name door de slechte economische tijd- geen vervolg aan de ontwikkeling gegeven.

Opdrachtgevers:    Diverse particuliere grondeigenaren
locatie:                   Hoge Hexel (gemeente Wierden)
datum:                   2011

status: stedenbouwkundige verkenning
opdrachtgever: lokale ondernemer

locatie: Wierden
datum: Mei 2012

Recent is de A35 opgewaardeerd tot snelweg, de nieuwe afslag Wierden leidt tot gedachten van knooppuntontwikkeling. Aan de noordzijde zien we dan ook ideeën voor een Van der Valkhotel. De eigenaar van het autobedrijf in de zuidelijke oksel van de afslag heeft eveneens ambities.zicht 06

 

...continue reading

opdrachtgever: particulierHoge HExel, ruimtelijke verkenning 1
locatie: Hoge Hexel, gemeente Wierden
datum: juni 2011

Als visie op de ontwikkelmogelijkheden in het buurtschap Hoge Hexel is door CZT Advies een ontwerp gemaakt. Uitgangspunt is het vrijkomen van enkele locaties door de verhuizing van een zeugenopfokbedrijf. Binnen de hierdoor vrijkomende geurcontour is een interessante ontwikkeling mogelijk. ...continue reading