Overovermorgen

Een reeks over visies, utopieën en dystopieën, beelden voor overovermorgen, gisteren gemaakt.

Vooruitdenken is van alle tijden, het vormen van toekomstbeelden is een middel om ideeën te visualiseren, filosofieën en technologieën uit te werken of juist de nadelen expliciet te maken. Utopieën en dystopieën zijn de twee tegenpolen van de visionaire toekomst. In de denkbeelden en de beeldvorming vind ik gaaf. Vandaar een nieuwe serie: beelden uit de toekomst.

soviet retro futurism 10
nieuwe steden in de oceaan

En wat is interessanter dan te beginnen met een toekomst die al verdwenen is voordat hij begon: Utopische beelden uit de USSR. ...continue reading