Beeldkwaliteitsplan Appartementencomplex Twente

In opdracht van de projectontwikkelaar is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor een tweetal appartementengebouwtjes in een Twentse stad. Deze appartementen liggen binnenstedelijk op een locatie die vrijkomt door het vertrek van een garagebedrijf.

Belangrijk is de inpassing -ruimtelijk en visueel- van de nieuwe ontwikkeling in de bestaande woonwijk. Uit de ruimtelijke analyse blijkt dat de omgeving bestaat uit voornamelijk vrijstaande woningen in een lommerrijke setting, de kappen van de woningen staan haaks op de ruimte.

analyse van groen, rood en richtingen.
analyse van groen, rood en richtingen.

De ruimtelijke inpassing betreft de maat en schaal van de bebouwing, namelijk tweelaags met kap en twee appartementen per laag. Deze maat is mogelijk door de ruime kavel. Visueel wordt er gestreefd naar een architectuur die nadrukkelijk wonen uitstraalt. De groene omgeving van voortuinen en bomen in de straat is vertaald in een inrichtingsplan voor de buitenruimte.

inrichtingsplan op hoofdlijnen
inrichtingsplan op hoofdlijnen

Middels beeldkwaliteitscriteria over het geheel (massa, compositie en stijl) en de details (materiaal, kleur en detailering) wordt de beeldkwaliteit geregeld, Door ambities mee te geven in plaats van restricties wordt de architect uitgedaagd oplossingen te vinden die een hoge kwaliteit koppelt aan zorgvuldige inpassing. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een voorwaarde dat elk gebouw leesbaar is als geheel én als som der appartementen, waarmee de compositie van het gebouw wordt beschreven. Middels referentiebeelden worden materialen, kleuren en architectuurstijl nader geïllustreerd.

referentie
referentiebeelden kleinschalig appartementengebouw

referentie

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>