Beeldkwaliteitsplan nodig?

Een goed beeldkwaliteitsplan regelt de essentie en daagt uit!

In het beeldkwaliteitsplan is het stedenbouwkundig ontwerp vertaald in welstandscriteria voor de inrichting en de bebouwing. Hierdoor wordt een gewenste samenhang tussen inrichtingselementen verkregen.

Kernbegrippen bij beeldkwaliteit zijn structuur, identiteit en belevingswaarde. Een duidelijke, heldere structuur draagt bij aan de leesbaarheid van de omgeving. Identiteit zorgt voor herkenbaarheid en de belevingswaarde geeft de waardering van de gebruiker voor zijn omgeving.

CZT Ruimtelijk advies heeft de afgelopen jaren meerdere beeldkwaliteitsplannen opgesteld. Sommige plannen zijn losstaand (bestaand stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan krijgt een bijbehorende beeldkwaliteitsparagraaf). Andere beeldkwaliteitsplannen zijn juist onderdeel van het stedenbouwkundig plan.

Beeldkwaliteit verzorgt regie -in toelichting, beeldkwaliteitscriteria en referenties- van de vormgeving, detaillering en kwaliteit van de gebouwde objecten en de buitenruimte. Essentieel is dat er een samenhang en interactie is tussen de verschillende schaalniveaus van massa, ruimte, inrichting, opdeling, detaillering en materialisatie.

kavelregels representatieve randBelangrijk bij het opstellen van een beeldkwaliteitsplan is het bepalen van het gewenste regie-niveau: hoeveel moet er vastgelegd worden in een specifieke situatie.

Dit is natuurlijk elke keer anders, afhankelijk van de locatie, de opdrachtgever, de omgevingskenmerken, de functie, de verwachte ontwikkelingsvoortgang, etc. Het is aan mij, als opsteller van het beeldkwaliteitsplan, om te onderzoeken wat hierin de intenties zijn van opdrachtgever en de mogelijkheden van het plan en de locatie en dit te verwoorden in een gedragen plan.

Knipsel3Een tweede uitgangspunt van CZT advies bij het opstellen van beeldkwaliteitsplannen is uitdaging. Ik probeer geen restricties te maken maar juist uitdagende ambities neer te leggen. Met een zin als "bebouwing is van een agrarisch typologie met een moderne knipoog" wordt getracht een uitdaging aan de architect mee te geven. Ook uitdagende referentiebeelden spelen daarbij een rol.

In het tot-stand-komingsproces wordt nadrukkelijk het gesprek opgezocht met opdrachtgever en -indien niet gelijk- de overheid. Het beeldkwaliteitsplan wordt verankerd in het vigerende welstandsbeleid en gekoppeld aan een eigen ruimtelijke analyse van de locatie. Referentiebeelden worden gezocht in de directe omgeving en in ambitieuze oplossingen en waar nodig wordt beeldkwaliteit in 3D-schema's vertaald.

CZT Ruimtelijk Advies heeft de afgelopen jaren diverse Beeldkwaliteitsplannen opgesteld:

voor nader informatie over beeldkwaliteitsplannen kunt u contact opnemen met
Con Zaat
tel:  06 - 2270 9260
e:    czaat@CZTadvies.nl

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>