Uitnodigingsplanologie, verleidelijke uitdaging.

Het Planbureau voor de Leefomgeving formuleert uitnodigingsplanologie als volgt:

“Daar waar toelatingsplanologie uitgaat van een overheid die (publiekrechtelijke) kaders stelt, en ontwikkelingsplanologie van een overheid die samen met anderen actief ontwikkelt, bevindt uitnodigingsplanologie zich hier ergens tussen. De overheid stelt de kaders én spant zich in om private en particuliere partijen uit te nodigen en te ‘verleiden’ om te investeren in het gebied”

De ruimtelijke ontwikkeling in Nederland verschiet opnieuw van kleur. Na de toelatingsplanologie waarin de gemeente de rol had van vergunningverlener en de ontwikkelingsplanologie waarin projectontwikkelaars en gemeente samen werkten om in planvorming en de winst ook samen deelden is het tijd geworden voor een nieuwe verandering naar uitnodigingsplanologie.

Aanleiding is de stagnerende gebiedsontwikkeling, met oorzaken als financiële en vastgoedcrisis, de krimp en de bezuinigingen binnen de overheid. Een nieuwe rolverdeling met andere partijen moeten middelen en animo leveren voor de urgente kansen.

De overheid is de gastheer van een proces waarin private, vaak lokale maatschappelijke partijen worden uitgenodigd hun expertise en uitvoeringszin in te brengen. Op basis van kaders op hoofdlijnen –bijvoorbeeld een structuurvisie of gewoon een wervend idee-  worden keuzes gemaakt over de gewenste dynamiek en urgentie van een locatie. Partijen die iets toe te voegen hebben aan de plek of de visie worden uitgenodigd, om zo initiatieven uit te lokken en te streven naar een gezamenlijke, gedragen oplossing met een sterke lokale maatschappelijke ontwikkelkracht.

De overheid is verantwoordelijk voor het vraagstuk, de participanten zijn verantwoordelijk voor de oplossing. In het begin zal heel nadrukkelijk gesproken moeten worden over het eigenaarschap van de problemen, kansen en onderdelen. Vanuit het geheel der deelnemers ontstaan oplossingen en beelden, geen eindbeeld maar een kader voor dynamiek, flexibele ontwikkeling, kleinschalige kansen, samenwerkingen en organische groei.  Dit is de vertrouwensbasis waarbinnen ontwikkelingen en afspraken mogelijk zijn. De gemeente heeft vooral een faciliterende rol, faciliteren zonder te regelen.

Deze basis van participatie zorgt ervoor dat partijen deelnemen die kansen zien waar anderen afhaken, partijen die vanuit hun eigen belangen meerwaarde weten te creëren, enthousiasme meebrengen en durven te dromen. Vanuit hun achterban weten ze plannen waar te maken waar anderen afhaken.

Uitnodigingsplanologie vraagt om andere deelnemers: partijen die nieuwe kansen maken en ambtenaren die buiten de lijntjes durven te kleuren. Het vraagt om nieuwe financiële oplossingen als getrapte realisatie of fondsvorming, nieuwe planvormen die ruimte geven aan flexibele ontwikkeling.

Uitnodigingsplanologie lijkt voor bepaalde opgaven een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling te bieden, waarbij de meerwaarde ligt in het vinden van oplossingen met het draagvlak en enthousiasme wat realisatie, ook in deze tijd van tegenspoed, dichterbij brengt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>