Ambitie op het raakpunt van landschap en stad

Je hebt ambities als bedrijf in verhuur en transport, je groeit uit het boerderij waar je bent gestart en je wilt nieuwe bedrijfsruimte realiseren. Dan krijg je de vraag van de gemeente naar wat je allemaal wilt, niet alleen nu maar vooral ook daarna. En gelijktijdig geeft de gemeente aan dat je ook nog op een opvallende locatie zit, die aanleiding geeft tot een hoog ambitieniveau.zicht turfkade

Dit is de vraag om een Masterplan, met een inrichtingsvoorstel voor de komende tien jaar voor twee kavels. Het Masterplan moet de stedenbouwkundige uitgangspunten definiëren, de hoofdlijnen voor landschappelijke inrichting aangeven, beeldkwaliteit regelen en de basis vormen voor besluitvorming en het bestemmingsplan.

langs AadijklogistiekrepresentatieCZT Ruimtelijk advies heeft een passend masterplan opgesteld. Op basis van de logistiek van de ondernemer, de ruimtelijke karakteristiek van de kavels en het groter geheel, met uitdagende beeldkwaliteit (een moderne werkplaats, kantoor in de typologie van een boerderij uit de jaren dertig). Landschappelijke elementen mixen een klassieke erfinrichting met de organisatie van buitenopslag en transport.

groeneelemenen representatief complex
De locatie ligt aan een kruising van oude landschappelijke structuren (uitvalsweg en dijk) maar ondertussen is de stad genaderd tot tegenover de locatie. Deze ambiguïteit geeft aanleiding tot een dubbelzinnigheid van typologie (erfbebouwing als op een boerenerf) en programma (onderhoud, opslag en transport) die vraagt om zorgvuldigheid anders loop je het risico dat het een farce wordt. Door de beeldkwaliteit naar een nieuwe moderniteit te halen kunnen programma en typologie weer samengaan.

De gemeente en provincie hebben complimenten gegeven voor de zorgvuldigheid en het realistisch ambitieniveau van het masterplan. Op dit moment worden de eerste bouwaanvragen voor werkplaats/kantoor getekend.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>