The End of Suburbia

De documentaire "The End of Suburbia" uit 2004 geeft een beeld over verleden, heden en toekomst van de Amerikaanse suburbs. Vanuit de geschiedenis van de suburbs, met een voorbeeld als Llewellyn Riverside Park en Levittown wordt duidelijk gemaakt hoe de suburb zich ontwikkeld. Na de eerste ontwikkelingen ontstaat de railway of streetcar suburb; groene buurten geconcentreerd rondom haltes van collectief vervoer.

Na de tweede wereldoorlog neemt de suburbanisatie ongelimiteerd toe. Drijvende factoren waren de vrijheid door de auto, de groeiende welvaart en het gewenste aanbod van betaalbare woningen voor oorlogsveteranen. Later komt daar ook nog de 'white flight' bij, het vertrek van de blanke amerikanen uit de steden, waar door de civil rights movement gemengde wijken ontstaan.

Na de suburb ontstaan ook de malls, de ontwikkeling van grote winkelcomplexen verbonden met de suburbs in een groeiend systeem van de snelwegen. Als laatste ontstaan ook vanaf de jaren 80 de zogenaamde edge-cities, kantoorwijken gelocaliseerd aan knopen van snelwegen. De urban sprawl neemt toe totdat rond de ond de eeuwwisseling uiteindelijk meer dan 50% van de Amerikanen in suburbs woont.

De centrale vraag in "the end of suburbia" is wat het effect van de te verwachte brandstofschaarste zal zijn op deze levenswijze. Belangrijk is te beseffen dat niet alleen het forensen van suburb naar werk het brandstofaspect is. Ook het -wereldwijde- transport van voedsel en consumentenartikelen en bijvoorbeeld het produceren van kunstmest (ook van de grondstof aardolie) is brandstof afhankelijk.

Toekomstrichtingen worden gezien in een nieuwe vorm van stedelijkheid waarin de malls en edgecities worden omgezet van monofunctioneel naar multifunctioneel. Het opgraden van bestaande knopen naar plekken met functies en verblijfskwaliteit. Maar ook het omzetten van de supergrote McMansions naar meergezinswoningen en vormen van verdichting. Gezien de centrale vraag is natuurlijk de omzetting naar brandstofonafhankelijkheid essentieel, met oplossingen als alternatieve energie.

Het is cynisch dat de huidige ontwikkelingen in de VS niet leiden tot de brandstofschaarste, integendeel, het winnen van schaliegas leid tot een vergroting van energieaanbod. Brandstofprijzen zijn weer gezakt en de economie van de VS is in grote stappen weer op weg naar nieuwe records.Het einde van Suburbia is dus even uitgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>