Geachte heren Rutte en Samsom,

Ik schrijf nogmaals een open brief om u even te wijzen op de mogelijkheden voor verbetering van de Nederlandse economie. Dit weekend gaven vooraanstaande economen een dikke onvoldoende uit aan uw kabinet. Volgens BNR verdient uw kabinet niet meer dan een 4,7 voor economie.  Eén van hen zegt hierover: ''De overheid moet met een echt gedegen plan komen voor herstel van de huizenmarkt. Zulke plannen liggen er en zijn veel beter dan Blok-hypotheken en dergelijke.'' "Europa kwakkelt en dat komt door het beleid: bezuinigen in een crisis moet je nooit doen", is de mening van Willem Vermeend. Kortom, de algehele tendens wijst op Keynesiaanse economische ingrepen;  Uitgeven om de economie te laten draaien, in plaats van het huidige strikte bezuinigingsbeleid.

De deskundige BNR-economen  roepen en masse om gedurfde projecten, hier echoot Colijn door met de werkgelegenheidsprojecten uit de jaren ’30. Colijn presenteerde in 1935 het Plan van Arbeid. De kern van het Plan was zorgen voor bestaanszekerheid en een behoorlijk levenspeil. Investeringen in grootschalige openbare werken moesten zorgen voor werkgelegenheid en koopkracht. In de jaren dertig groeven vele Amsterdammers samen de Bosbaan en plantten ze het Amsterdamse Bos, Nijmegen kreeg het Goffertpark en landinrichtingsprojecten brachten het Twenthe-Rijnkanaal en de Noordoostpolders.

Echter de werkgelegenheidsprojecten van Colijn alléén brachten geen soulaas voor de kwakkelende economie van de jaren dertig. Pas toen een echt gedurfd project uitvoering kreeg kwam de Nederlandse economie weer in de pas. Hier refereer ik aan het loslaten van de goudstandaard voor de Nederlandse Gulden. Hierdoor devalueerde de gulden met 20% en was Nederland plotsklaps weer concurrerend.

De vraag is dus: wat zijn de huidige GROTE projecten. Waarmee wordt onze economie weer vlotgetrokken, welke branche heeft een groot effect. Daarmee zijn we redelijk snel bij de woningbouw aanbeland. De woningbouw en de financiële wereld zijn de in elkaar gehaakte sleutels van deze crisis. Maar een publiek project kan moeilijk aan het particuliere karakter van de woningbouw raken. En grootschalige projecten gericht op het construeren van een woonlandschap zijn overbodig na 15 jaar Vinex.

Waar moeten we dan zoeken, mogelijk woningbouw met toekomstwaarde, de verduurzaming van onze maatschappij. Kunnen we een project definiëren wat gericht is op wonen, de woningbouw aanzwengelt en gelijktijdig duurzaam is. Mijn voorstel is dat we aan de slag gaan met het project Nederland Duurzaam. Dit bestaat uit activiteiten om Nederland EnergieNeutraal te maken. Zowel energieopwekking (wind, zon, biomassa) al het terugdringen van het energiegebruik (isolatie, energieketens, etc). Omdat dit een project is wat is vele delen uiteen valt en vraag om vele verschillende disciplines kan hier altijd wel een rol worden gevonden voor elke werkwillende en gelijktijdig zijn alle investeringen van de overheid een voordeel voor de toekomst.

Maar natuurlijk moet er ook gekeken worden naar een project voor echte lefgozers, en dat kan natuurlijk maar één opgave zijn; het loslaten van de 3% Norm van Europa. Als we die loslaten en onze economie gaan stimuleren zal het vliegwiel in Nederland gaan draaien. De precedentwerking kan onze omliggende landen –lees: Duitsland- de mogelijkheid geven ook meer te investeren dan te bezuinigen. Goed draaiende economien in de kern van Europa zijn de motor voor de EU. Nog voor alle landjes boos worden over het Nederlandse beleid kan het positieve effect dan al voelbaar zijn in de portemonnee van Europa.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>