De gezonde stad (1. Inleiding)

Inleiding

Garden City Concept by Howard
Garden City Concept

Het creëren van de ‘Gezonde Stad’ is voor vele planners de aanleiding van concepten en ideeën geweest. Denk bijvoorbeeld aan Ebenezer Howard die met zijn Garden Cities een gezond leefmilieu trachtte te genereren. Als we het begrip gezondheid breed genoeg definiëren staat het waarschijnlijk aan de basis van merendeel van de ruimtelijke concepten voor stad en landschap.

 

 

Algemeen Uitbreidingplan Amsterdam 1934
Algemeen Uitbreidingplan Amsterdam 1934

Een paar concepten van gezonde steden wil ik hierbij toch benoemen, ten eerste natuurlijk één van mijn inspiraties, te weten het Nieuwe Bouwen met het credo Licht, Lucht en Ruimte. De ideeën van het Nieuwe bouwen krijgen op stedenbouwkundige schaal natuurlijk vorm met het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam (1934), waarin aandacht voor gezond wonen en leven.

Natuurlijk staat ook Le Corbusier in een lijst van ontwerpers met aandacht voor de gezondheid van de stadbewoners. De basis van zijn ideeën is de woning, los en vrij van het landschap en de belasting van infrastructuur en bedrijvigheid.. Eigenlijk weer een vertaling van het modernisme van Licht, Lucht en Ruimte. Waar in Plan Voisin de scheiding van functies centraal staat staan in de Unité d'Habitation’s de mens als bewoner centraal.

L'Unité d'Habitation
L'Unité d'Habitation als ultieme woonmachine

Niet zozeer een ruimtelijk concept maar wel een belangrijke stap in voor het gezonder maken van steden was de Woningwet van 1901, een wet die tot doel had bewoning van slechte woningen onmogelijk maken en de bouw van goede woningen bevorderen.

Aanleiding voor vele gezonde concepten zijn vaak maatschappelijke misstanden en erbarmelijke situaties in de huisvesting. Te kleine woningen in slechte staat hebben gevolgen voor de gezondheid van de bewoners. Natuurlijk is er nu niet zozeer sprake van krotten maar is er toch blijvende aandacht nodig voor gezonde stedenbouw. In de westerse wereld begint boulimia een volksziekte te worden, in Nederland is 15% van de jongeren te zwaar. Gelijktijdig is er meer aandacht nodig voor samenhang van stad en milieu, sociale samenhang en duurzame uitdagingen.

De verschillende items zijn te benoemen als:

  • De fysieke gezondheid van stad en stedeling (bewegen, natuur en veiligheid);
  • De economische gezondheid (duurzaamheid, energie en continuïteit);
  • Sociale gezondheid (samenleven);
  • Psychische gezondheid (ontspanning en vrijheid)
  • Gezondheid van het proces (participatie, strategie en impact)

Natuurlijk zit er enorm veel overlap in deze items, vandaar de samenhang onder de kop, de Gezonde Stad. In een aaantal blogs wil ik hierover mijn gedachten opschrijven.

 

One thought on “De gezonde stad (1. Inleiding)

  1. Pingback:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>