Gevonden… de geschiedenis van gebouwd Nederland

Dank, dank, mijn dank is groot voor Bert Spaan van de Waag Society. Bert heeft een geweldige kaart samengesteld en toegankelijk gemaakt. Een kaart van Gebouwd Nederland met op kleur gecodeerd de bouwperiode. Informatie is afkomstig uit de databanken van het kadaster, de BAG (basisregistratie van Adressen en Gebouwen). Het betreft alle 9.866.539 gebouwen van Nederland en die zijn ingedeeld naar bouwperiode.

De Gebouwenkaart van Nederland
De Gebouwenkaart van Nederland

De kaart bestaat uit gebouwen, gebouwen en verder niets en dat maakt deze kaart zo geweldig. De informatie over ouderdom van een gebouw, of laten we zeggen ervaring, geeft zoveel informatie over de ruimtelijk ordening. De samenhangende geschiedenis van de gebouwen in een buurt of straat geeft informatie over wordingsgeschiedenis, over bouwvolgorde en voor de goede lezer zelfs informatie over achterliggende visies.

We kunnen de oude steden bezien, in vele kleuren van lange perioden. Waar staat ook alweer dat oudste stenen woonhuis (natuurlijk in Deventer). En we kunnen de stadsuitleg jaar na jaar volgen. De oud Nederlandse steden geven een kleurrijk beeld terwijl het nieuwe land vele tinten blauw hebben. Fascinerend om te zien zijn verschillende ingrepen in de bestaande stad. De stadsvernieuwing is erg goed zichtbaar en ik vermoed dat het metrotracé in Amsterdam als een lijn van blauwe blokken door een rode stad loopt.

oudste huis deventerStadsvernieuwing in Rotterdam

Hiermee zit je al bijna op het terrein van de stedelijke morfologie, de vorm van de stad. Kijk bijvoorbeeld naar Amersfoort, de oude kern, de doorsnijdingen van het spoor en latere infrastructuur, de ruime opzet op de zandgronden en de nieuwe uitbreidingen van Bhalotra. Daarnaast geeft dit veel informatie over de morfologie, de stedelijk vorm. Vaak gedicteerd door het landschap, zoals hier de polderlinten rond de Hollandse IJssel.

De groeiringen van Amersfoort
De groeiringen van Amersfoort

Door het weglaten van een geografische ondergrond is deze kaart een prettig kijkend zoekplaatje, je moet wat zoomen en slepen over de kaart, maar we hebben allemaal goed opgelet bij topo op de basisschool dus. Belangrijker is dat de kaart hierdoor al bijna een morfologische analyse is. Middel eenvoudige photoshop-technieken is een het eenvoudig een monochrome kaart te maken waarin de geoefende lezer –en dat is een stedenbouwkundige- veel nuttige informatie kan halen.

Ik zie kansen in het combineren van informatie (historische kaarten, landschappelijke analyses, sociale informatie in GIS bestanden) om te komen tot nieuwe inzichten over het verleden, het heden en daarmee de toekomstige mogelijkheden. Ik verheug me al op de vele keren dat ik deze kaart zal raadplegen en toepassen. Nogmaals dank dus aan Bert Spaan van de Waag Society .

One thought on “Gevonden… de geschiedenis van gebouwd Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>