Werkwijze

Ruimtelijke Ordening is de complexe afstemming van mogelijkheden, initiatieven, belangen, financiën en procedures die moet leiden tot een ruimtelijke ontwikkeling.

CZT Ruimtelijk Advies ontwerpt slimme oplossingen die de vragen van de opdrachtgever laat aansluiten bij de randvoorwaarden van de overheid.
CZT Ruimtelijk Advies zorgt voor een creatieve presentatie en voor de juiste planvorm op het juiste moment.
CZT Ruimtelijk advies maakt stedenbouwkundige plannen² waarbij het plan past in het te lopen proces.

Elke opgave is anders, vraagt om een eigen aanpak en een planeigen oplossing. Toch is er een aantal belangrijke producten bij CZT Ruimtelijk Advies te noemen (doorklikken geeft voorbeelden):

dit doet CZT....