Tag Archives: analyse

Toekomstvisie voor de sociaal maatschappelijke voorzieningen door actieve participatie

Enkele jaren geleden is er door ons een studie verricht naar de ruimtelijke en programmatische invulling van de sociaal maatschappelijke voorzieningen in de wijk het Oude Westen in Rotterdam. Toentertijd waren we ons er niet van bewust maar achteraf bezien was het een placemaking-project zoals dat hoort. De opgave was gericht op de verschillende gebouwen en ruimten voor wijk en gelijktijdig was het de opgave bestaande en nieuwe organisaties te betrekken bij een nieuwe inrichting en gebruik ervan. Deze opgave is onderzocht en van advies voorzien door Hugo Greeven van Greeven & Van der Ven Advies en Con Zaat in opdracht van de Centrumraad van Rotterdam. ...continue reading

Kaarten zijn het, maar ook verhalen of zelfs foto’s, dit zijn allemaal reducties van de werkelijkheid. Elke analyse, hoe breed ook, is niets anders dan een interpretatie, een persoonlijke reductie van de realistische wereld. Juist daarom geven kaarten zo’n duidelijk beeld, omdat alles wat niet van belang is weggelaten wordt, en slechts de essentie wordt gevisualiseerd.

Nieuw Weerdinge
Nieuw Weerdinge

...continue reading

Placemaking is een nieuwe urban trend uit de VS die eigenlijk zo nieuw niet is. Deze manier van denken, organiseren en vooral (laten) gebruiken van stedelijke ruimte heeft zijn wortels in de lange historie van de stedelijke ontwikkeling. De aandacht voor de stedelijke ruimte is van alle tijden (denk aan Camillo Sitte, Christopher Alexander, Kevin Lynch en Jane Jacobs. Belangrijk bij het begrijpen van de stedelijke ruimte is de Amerikaanse stadsdenker William H. Whyte geweest.

Whyte 01Whyte 02

 

 

 

 

 

...continue reading

Overal ter wereld worden om diverse redenen in korte tijd steden gebouwd die ook snel weer verlaten worden. Deze zogenaamde Pop-up Cities zijn bijzonder omdat ze ons iets leren over de vertaling van doel (tijdelijke huisvesting) in structuur. In een aantal artikelen zijn in dit blog verschillende pop-upcities vergeleken, te weten, de festivalstad Burning Man in de VS, het tentenkamp van de islamitische pelgrims nabij Mekka, de badplaats van de Hindoes tijdens de Kumbh Mela en de vluchtelingenstad Zaatari. ...continue reading

1 Comment

Dank, dank, mijn dank is groot voor Bert Spaan van de Waag Society. Bert heeft een geweldige kaart samengesteld en toegankelijk gemaakt. Een kaart van Gebouwd Nederland met op kleur gecodeerd de bouwperiode. Informatie is afkomstig uit de databanken van het kadaster, de BAG (basisregistratie van Adressen en Gebouwen). Het betreft alle 9.866.539 gebouwen van Nederland en die zijn ingedeeld naar bouwperiode.

De Gebouwenkaart van Nederland
De Gebouwenkaart van Nederland

...continue reading