Tag Archives: denken

Ga eens terug in de tijd, wanneer vroeg je voor het laatst de weg aan een voorbijganger? Of wanneer gebruikte je voor het laatst om een papieren kaart? Nu in de tijd van smartphones en GPS, van Google Maps en TomTom volg je gewoon de online instructies. In milliseconden is jouw positie bepaald en is de route berekend. Kort, snel, optimaal.

verzamelde routes in Manhattan
verzamelde routes in Manhattan

...continue reading

Deze ambitieuze documentaire Urbanized van Gary Hustwitt uit 2011 wordt de stedelijke ontwikkeling van halverwege de vorige eeuw tot nu en verder gevolgd. In interview en stadsbeelden worden metropolen van over de hele wereld getoond. Het eerste deel gaat over de groei van steden, met beelden van files in Mumbai en de leegheid van Brasillia, met Beijing als bouwput. Europese voorbeelden als Copenhagen als fietserstad en de HighLine in New York als lokaal initiatief van internationale allure moeten duiden op de toekomst van de stad als sociaal wezen, de stad als som der mensen.

...continue reading

Kijk en luister naar het verhaal van Mary Clear, één van de initiatiefneemsters van de groene revolutie in Todmorden (GB). Het is een verhaal van geven,van delen,  van doen –op de vraag voor één wijs woord antwoord Mary Clear: “Just Do It”.

Het is ook een verhaal over hoe een stad, de inwoners, want een stad is meer dan de som van gebouwen, die energie krijgt van een groene golf. Een groene golf die we misschien het beste Urban Guerrilla Gardening ...continue reading

Het Planbureau voor de Leefomgeving formuleert uitnodigingsplanologie als volgt:

“Daar waar toelatingsplanologie uitgaat van een overheid die (publiekrechtelijke) kaders stelt, en ontwikkelingsplanologie van een overheid die samen met anderen actief ontwikkelt, bevindt uitnodigingsplanologie zich hier ergens tussen. De overheid stelt de kaders én spant zich in om private en particuliere partijen uit te nodigen en te ‘verleiden’ om te investeren in het gebied”

De ruimtelijke ontwikkeling in Nederland verschiet opnieuw van kleur. ...continue reading

Detroit, een stad als vele steden, maar ook een unieke stad. Omdat Detroit onlosmakelijk is verbonden met de Amerikaanse Automobielindustrie heeft deze stad hoogtijdagen gekend. Maar de laatste jaren is het sterk bergafwaarts gegaan. De fabrieken zijn gesloten, de inwoners zijn net zo snel vertrokken als ze in de jaren 20 kwamen, alleen de mensen met de minste kansen bleven. We zien hier "krimp" avant-la-lettre, een stad die leeggelopen is, leegstand, ruïnes. Beelden van hele woonwijken waarvan nog maar enkele huizen staan.

Deze fascinerende stad is vastgelegd in de BBC-documentaire Requiem for Detroit. gezien. In deze film wordt op een verhalende wijze de beelden van nu gekoppeld aan de opkomst van de Amerikaanse auto. Maar dus ook aan de ondergang, startend met de energiecrisis. We volgen mensen van verschillende achtergrond, van arbeiderskinderen, blanke upperclass en ook een Urban Explorer, op zoek naar de verhalen van gebouwen en mensen. Het is niet alleen ruïnes en verleden, ook een glimp van de toekomst komt in beeld. We zien de nieuwe kansen die mensen creëren. Kansen voor stadslandbouw, kunst en cultuur.

Requiem for Detroit, als je de kans hebt, kijk deze documentaire.

BBC Documentary: Requiem For Detroit from Logan Siegel on Vimeo.

Als je even googled op de titel is deze documentaire online te zien of te Downloaden.

Weer een hip concept, werklandschappen, maar mogelijk is het geen inrichtingsconcept maar een schreeuw om aandacht.  In een bijeenkomst met de provincie Gelderland die ik onlangs heb mogen bezoeken is gezocht naar de inhoud van het begrip werklandschappen.  De algehele conclusie was dat het meer een manier van denken en doen is ten aanzien van het ontwikkelen van werkgebieden.

Het is meer dan een plukje schaamgroen bij een kantorenpark, hoewel ook dat al belangrijk is gezien een recent onderzoek van Alterra. Hieruit blijkt blijkt dat buitenlucht gezond is (wisten we dat niet meer). Meer buitenlucht draagt veel bij aan ziektepreventie, stellen de onderzoekers. In Engeland is wandelen in het groen op doktersvoorschrift al heel gewoon. Veel mensen doen dat ook liever en houden het langer vol dan het bezoeken van een sportschool. Wandelen tijdens het werk kan spier- en gewrichtsklachten door beeldschermwerk voorkomen, is goed tegen overgewicht en helpt tegen psychische klachten, terwijl het voor werkgevers een bijzonder goedkope voorziening is.

In 2006 heeft de VROMraad het advies Werklandschappen uitgebracht, hierin wordt aandacht gevraagd voor de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen. De kern van dit advies is dat de huidige planning, ontwikkeling en beheer van bedrijventerrein niet aansluit bij de vraag van de markt en de ambities van onze samenleving. Het advies richt zich dan ook op een andere manier van denken en handelen ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Dit lovenswaardig streven krijgt een vervolg in de pilots en verkenningen van de provincie Gelderland.

De discussie tijdens de bijeenkomst splitste zich dan ook in twee delen, wat is een werklandschap, en hoe ontwikkel je het. De essentie van wat een werklandschap is komt eigenlijk neer op een kwalitatieve omgeving met een mix van (in hoofdzaak) werken, wonen, recreatie en landschap. Hierbij direct de kanttekening dat iedere vraag en locatie anders is en dat de verhoudingen van de mix lokaal worden bepaald.

Daarnaast is er de vraag van hoe je een werklandschap ontwikkeld. De conclusie was hierbij dat er sprake is van lokaal maatwerk, waarbij de uitgangspunten van de ondergrond (landschap, historie, etc), de beleidsaspecten (economie, sociaal, etc) en de specifieke vraag moet leiden tot meerwaarde. Belangrijk hierbij is dat er sprake is van maatwerk waarin de specifieke vraag wordt opgelost voor de specifieke kansen van de locatie. Kortom de roep om integraal ontwerpen met een grote mate van flexibiliteit.

In mijn visie ligt hier een taak voor een strategisch denkende overheid, die kan sturen en onderhandelen maar die ook door een juist inzet hanteert van het instrumentarium van stedebouwkundige plannen, beeldkwaliteitplannen en de R.O. middelen van bijvoorbeeld het bestemmingsplan. Doel hierbij is een kwalitatieve mix van landschap, werkgebieden met mogelijk wonen en recreëren die een lange tijd mee kan gaan.

De belangrijkst opmerking was dan ook dat werklandschappen vooral een term zijn die het denken over bedrijventerreinen weer op de kaart moet zetten.