Tag Archives: Kansen voor de toekomst

1 Comment

Dank, dank, mijn dank is groot voor Bert Spaan van de Waag Society. Bert heeft een geweldige kaart samengesteld en toegankelijk gemaakt. Een kaart van Gebouwd Nederland met op kleur gecodeerd de bouwperiode. Informatie is afkomstig uit de databanken van het kadaster, de BAG (basisregistratie van Adressen en Gebouwen). Het betreft alle 9.866.539 gebouwen van Nederland en die zijn ingedeeld naar bouwperiode.

De Gebouwenkaart van Nederland
De Gebouwenkaart van Nederland

...continue reading

Ik schrijf nogmaals een open brief om u even te wijzen op de mogelijkheden voor verbetering van de Nederlandse economie. Dit weekend gaven vooraanstaande economen een dikke onvoldoende uit aan uw kabinet. Volgens BNR verdient uw kabinet niet meer dan een 4,7 voor economie.  Eén van hen zegt hierover: ''De overheid moet met een echt gedegen plan komen voor herstel van de huizenmarkt. Zulke plannen liggen er en zijn veel beter dan Blok-hypotheken en dergelijke.'' "Europa kwakkelt en dat komt door het beleid: bezuinigen in een crisis moet je nooit doen", is de mening van Willem Vermeend. Kortom, de algehele tendens wijst op Keynesiaanse economische ingrepen;  Uitgeven om de economie te laten draaien, in plaats van het huidige strikte bezuinigingsbeleid. ...continue reading

Kijk en luister naar het verhaal van Mary Clear, één van de initiatiefneemsters van de groene revolutie in Todmorden (GB). Het is een verhaal van geven,van delen,  van doen –op de vraag voor één wijs woord antwoord Mary Clear: “Just Do It”.

Het is ook een verhaal over hoe een stad, de inwoners, want een stad is meer dan de som van gebouwen, die energie krijgt van een groene golf. Een groene golf die we misschien het beste Urban Guerrilla Gardening ...continue reading

TianYin
TianYin, een chinese ontwerp voor een eco-city

In de afgelopen jaren is ruimtelijke ordening verworden tot een vestingmuur om bestaande belangen gebouwd op een fundering van polderparticipatie. Ontwikkelingen worden in de kiem gesmoord door een veiligheidspopulisme. Het zonder tegenstand onder het maaiveld blijven is een algemeen politieke doctrine.  We zijn verworden tot een wereld zonder visie, juist op het moment dat er op alle bestuurslagen een beeld voor de lange termijn nodig is. ...continue reading

Detroit, een stad als vele steden, maar ook een unieke stad. Omdat Detroit onlosmakelijk is verbonden met de Amerikaanse Automobielindustrie heeft deze stad hoogtijdagen gekend. Maar de laatste jaren is het sterk bergafwaarts gegaan. De fabrieken zijn gesloten, de inwoners zijn net zo snel vertrokken als ze in de jaren 20 kwamen, alleen de mensen met de minste kansen bleven. We zien hier "krimp" avant-la-lettre, een stad die leeggelopen is, leegstand, ruïnes. Beelden van hele woonwijken waarvan nog maar enkele huizen staan.

Deze fascinerende stad is vastgelegd in de BBC-documentaire Requiem for Detroit. gezien. In deze film wordt op een verhalende wijze de beelden van nu gekoppeld aan de opkomst van de Amerikaanse auto. Maar dus ook aan de ondergang, startend met de energiecrisis. We volgen mensen van verschillende achtergrond, van arbeiderskinderen, blanke upperclass en ook een Urban Explorer, op zoek naar de verhalen van gebouwen en mensen. Het is niet alleen ruïnes en verleden, ook een glimp van de toekomst komt in beeld. We zien de nieuwe kansen die mensen creëren. Kansen voor stadslandbouw, kunst en cultuur.

Requiem for Detroit, als je de kans hebt, kijk deze documentaire.

BBC Documentary: Requiem For Detroit from Logan Siegel on Vimeo.

Als je even googled op de titel is deze documentaire online te zien of te Downloaden.