Tag Archives: kunst

Kaarten zijn het, maar ook verhalen of zelfs foto’s, dit zijn allemaal reducties van de werkelijkheid. Elke analyse, hoe breed ook, is niets anders dan een interpretatie, een persoonlijke reductie van de realistische wereld. Juist daarom geven kaarten zo’n duidelijk beeld, omdat alles wat niet van belang is weggelaten wordt, en slechts de essentie wordt gevisualiseerd.

Nieuw Weerdinge
Nieuw Weerdinge

...continue reading

Wenen, de slapende metropool, maar ook één van de geboorteplaatsen van de stedenbouwkunde.

On-The-RingstrasseWenen was de hoofdstad van het Oostenrijkse rijk, het centrum van centraal Europa in de 19de eeuw. Gedurende de tweede helft van deze eeuw is de stad uitgegroeid tot een 'moderne' metropool. Met de sloop van de stadswallen ontstond de ruimte voor de brede Ringstrasse, hierdoor kon Wenen uitgroeien tot meer dan 2 miljoen inwoners in 1910!. ...continue reading

Dat steden de dichter, zanger en kunstenaar inspireren is niet nieuw. Ook is het niet nieuw dat deze kunstuitingen weer inspirerend zijn voor stedenbouwkundigen en architecten.

Hierbij Los Angeles door Sugarcult:

[embedplusvideo height="356" width="584" standard="http://www.youtube.com/v/QFEtJOF2UpU?fs=1" vars="ytid=QFEtJOF2UpU&width=584&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=" id="ep1449" /]

Vandaar deze bijdrage... zet ook even het geluid hard... HARDER... NOG HARDER  gewoon omdat het lekker klinkt.