Tag Archives: referentiebeelden

Kaarten zijn het, maar ook verhalen of zelfs foto’s, dit zijn allemaal reducties van de werkelijkheid. Elke analyse, hoe breed ook, is niets anders dan een interpretatie, een persoonlijke reductie van de realistische wereld. Juist daarom geven kaarten zo’n duidelijk beeld, omdat alles wat niet van belang is weggelaten wordt, en slechts de essentie wordt gevisualiseerd.

Nieuw Weerdinge
Nieuw Weerdinge

...continue reading

Een goed beeldkwaliteitsplan regelt de essentie en daagt uit!

In het beeldkwaliteitsplan is het stedenbouwkundig ontwerp vertaald in welstandscriteria voor de inrichting en de bebouwing. Hierdoor wordt een gewenste samenhang tussen inrichtingselementen verkregen.

Kernbegrippen bij beeldkwaliteit zijn structuur, identiteit en belevingswaarde. ...continue reading

Opdrachtgever: particulier
locatie: Gemeente IJsselstein
datum: Augustus 2011

Als onderbouwing voor de bouw van een nieuwe woon-'s-heerendijkboerderij is door CZT Ruimtelijk Advies een verkenning naar de locatiemogelijkheden van het kavel uitgevoerd. In de eerste stappen, de historische analyse bleek dat deze locatie niet voor het eerst bebouwd werd, in de 17de eeuw lag hier een buitenplaats, tijdelijk nog het logeeradres van de Hernhutters (een evangelische stroming).

Ook uit de landschappelilandschapschemajke analyse ...continue reading