Tag Archives: uitnodigingsplanologie

Het Planbureau voor de Leefomgeving formuleert uitnodigingsplanologie als volgt:

“Daar waar toelatingsplanologie uitgaat van een overheid die (publiekrechtelijke) kaders stelt, en ontwikkelingsplanologie van een overheid die samen met anderen actief ontwikkelt, bevindt uitnodigingsplanologie zich hier ergens tussen. De overheid stelt de kaders én spant zich in om private en particuliere partijen uit te nodigen en te ‘verleiden’ om te investeren in het gebied”

De ruimtelijke ontwikkeling in Nederland verschiet opnieuw van kleur. ...continue reading