Tag Archives: visie

6 Comments

Waarom niet landen middenin de stad, waarom drie kwartier reizen tussen Manhattan en de luchthaven als er ruimte onder handbereik is. Met deze gedachten is het voorstel gemaakt van de Manhattan Airport Foundation gericht op de ontwikkeling van een internationale luchthaven in Central Park.

Manhattan Airport Foundation, perspectief
Manhattan Airport Foundation

...continue reading

1 Comment

Inleiding

Garden City Concept by Howard
Garden City Concept

Het creëren van de ‘Gezonde Stad’ is voor vele planners de aanleiding van concepten en ideeën geweest. Denk bijvoorbeeld aan Ebenezer Howard die met zijn Garden Cities een gezond leefmilieu trachtte te genereren. Als we het begrip gezondheid breed genoeg definiëren staat het waarschijnlijk aan de basis van merendeel van de ruimtelijke concepten voor stad en landschap.

 

...continue reading

Het gaat nog niet zo goed met de Nederlandse economie, terwijl u toch zulke goede intenties heeft. De vraag is waar het dan aan schort, wat gaat er mis? Waarom geven de Nederlanders toch niets uit, terwijl U het nog zo vriendelijk heeft gevraagd aan ons, consumenten, om meer uit te geven. Misschien zit het in de klassieke spreuk 'goed voorbeeld doet volgen'.

Want terwijl de Nederlanders geld uit qu_may09_359_z0997zouden moeten geven doet de Nederlandse overheid het tegenovergestelde, bezuinigen. ...continue reading

Het Planbureau voor de Leefomgeving formuleert uitnodigingsplanologie als volgt:

“Daar waar toelatingsplanologie uitgaat van een overheid die (publiekrechtelijke) kaders stelt, en ontwikkelingsplanologie van een overheid die samen met anderen actief ontwikkelt, bevindt uitnodigingsplanologie zich hier ergens tussen. De overheid stelt de kaders én spant zich in om private en particuliere partijen uit te nodigen en te ‘verleiden’ om te investeren in het gebied”

De ruimtelijke ontwikkeling in Nederland verschiet opnieuw van kleur. ...continue reading

Opdrachtgever: Deelgemeente Rotterdam Centrum
locatie: Oude Westen, Rotterdam
datum: 2009

In 2009 is Greeven & van der Ven Advies, in samenwerking met CZT Ruimtelijk Advies, gevraagd om een visie op te stellen voor de toekomst van het sociaal maatschappelijk activiteiten in het Oude Westen te Rotterdam. Naast een vraag over het aanbod en de organisatie speelde ook de huisvesting een belangrijke rol.

In een actief participatietraject ...continue reading

TianYin
TianYin, een chinese ontwerp voor een eco-city

In de afgelopen jaren is ruimtelijke ordening verworden tot een vestingmuur om bestaande belangen gebouwd op een fundering van polderparticipatie. Ontwikkelingen worden in de kiem gesmoord door een veiligheidspopulisme. Het zonder tegenstand onder het maaiveld blijven is een algemeen politieke doctrine.  We zijn verworden tot een wereld zonder visie, juist op het moment dat er op alle bestuurslagen een beeld voor de lange termijn nodig is. ...continue reading

Structuurplannen of structuurvisies zijn planvormen die de toekomstige hoofdlijnen van ene gebied, stad of wijk beschrijven. Uitgangspunt hiervan is vaak een analyse van de stedelijke structuur en het doorwerken daarvan in een ontwerp. Echter de stedelijke groei is met de vastgoedcrisis met een klap tot stilstand gekomen en de functie van de structuurvisie als contour voor de toekomst heeft geen doel meer.

Toch kan een structuurvisie een belangrijk doel dienen, niet het bepalen van de blauwdruk voor de toekomst maar juist ingezet als reservering voor de toekomst. Dat vraag echter een heel andere benaderingswijze. Bepaald moet worden welke onbekende toekomstkansen geen strobreed in de weg moeten worden gelegd en gereserveerd moeten worden. Dit vraagt eigenlijk om een multiaanpak voor het plan. De verschillende gebieden vragen een verschillende aanpak.

In plaats van een algemene aanpak op basis van een goede ruimtelijke ordening of juist het volgen van geld en voor de hand liggende kansen is een aanpak gebaseerd op een mix van  kansen voor duurzame ontwikkeling, kansen voor energie, snelle en langzame structuren en narratieve verhalen een heel ander beeld gaat geven voor de toekomst.